Onze groep is gecommitteerd om de wereldwijde uitdaging aan te gaan om de klimaatopwarming onder de grens van 2°C te houden zoals vastgelegd tijdens de COP21. Om dit te doen moeten we de wereld schonere, efficiëntere en meer innoverende energie bieden en bouwen aan een verantwoorde energietoekomst. We vertalen vanaf heden deze doelstelling in onze strategie 2035 gesteund op 3 pijlers: de versterking van de energie-efficiëntie, de optimalisatie van de mix van fossiele brandstoffen en de versnelling van de ontwikkeling van hernieuwbare energieën.

Energie voor ons allemaal

Vandaag hebben nog altijd 1,2 miljard mannen en vrouwen geen toegang tot energie, met name elektriciteit. Total heeft een enorme verantwoordelijkheid op dit vlak: zoveel mogelijk mensen veilige en betaalbare energie-oplossingen bieden om de economische en sociale ontwikkeling van gemeenschappen mogelijk te maken. Wij zijn initiatiefnemer en uitvoerder van projecten die de toegang tot energie voor de meest geïsoleerde bevolkingsgroepen mogelijk maken. De zonne-energieoplossingen bijvoorbeeld van Awango by Total maken het mogelijk om te verlichten of kleine elektrotoestellen op te laden. Veilig, betaalbaar en toegankelijk via specifieke distributienetwerken aan een redelijke prijs, het is een duidelijk antwoord van Total op de problemen op vlak van toegang tot energie.

Veiligheid is een van onze belangrijkste waarden

Veiligheid is niet enkel een prioriteit, maar een waarde voor onze Groep. Ze is gebaseerd op het delen van een cultuur en gemeenschappelijke regels. Ons statement “Veiligheid Gezondheid Milieu Kwaliteit” is onze referentie op dat vlak, het definieert onze eisen. De afgelopen 10 jaar zijn onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd. Onze doelstelling is duidelijk: een referentie worden in ons vakgebied op vlak van veiligheid, want zonder veiligheid kan er geen duurzaam vertrouwen zijn. 
 

  • play the video
    Interview met Anita George (Wereldbank)

    Anita George, Senior Director van de Global Practice on Energy and Extractive Industries van de Wereldbankgroep, verwijst naar de uitdagingen van het ‘Zero Routing Flaring by 2030’ initiatief van de Wereldbank en naar de betrokkenheid van Total.

  • play the video
    Awango by Total

    Awango by Total is een assortiment van oplossingen op zonne-energie die ontworpen zijn om energie te voorzien op plaatsen zonder toegang tot energie.

Volgende Prev