Cookies

Persoonlijke gegevens

Bij een bezoek aan de site zal u ons mogelijkerwijs een aantal persoonlijke gegevens verstrekken waarmee wij kunnen reageren op uw verzoek om informatie en beter op uw verwachtingen kunnen inspelen; het zal u ook in staat stellen om gebruik te maken van de diensten die door de site worden aangeboden.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Editor van deze site of voor haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, evenals voor haar partners en zelfstandige distributeurs, en dit voor analyse- en enquêtedoeleinden en met het oog op commerciële transacties.

De Editor van deze site verbindt zich ertoe alle mogelijke inspanningen te doen om uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen, meer bepaald om te verhinderen dat zij verkeerd zouden worden weergegeven, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Uiteraard heeft u recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens met betrekking tot uzelf. In dat verband kunt u steeds contact opnemen met: Total Nederland – Project manager E-Business, Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN Den Haag.

‘Cookies’

Tijdens uw bezoek aan de site willen wij graag een ‘cookie’ in uw computer plaatsen. Een ‘cookie’ stelt ons niet in staat om u te identificeren, maar registreert informatie over de manier waarop u surft op de site (de gekozen taal, de geraadpleegde pagina’s, datum en uur van het bezoek, enz.) die wij dan bij uw volgende bezoek kunnen lezen. Uw volgende bezoek zal daardoor vlotter verlopen en in bepaalde gevallen zal informatie die u ons via een ingevulde vragenlijst heeft verstrekt niet opnieuw worden gevraagd. Deze informatie wordt gedurende 12 maanden bewaard in uw computer.

U kunt zich verzetten tegen de registratie van ‘cookies’ op uw computer door uw browser als volgt te configureren:

• Microsoft Internet Explorer :

  • Versie 8 : Ga naar "Extra", "Browsergeschiedenis verwijderen", "Cookies", klik op "Verwijder", "OK".
  • Versie 7 : Ga naar "Extra", "Cookies verwijderen", klik op "Ja" en vervolgens "Sluiten".
  • Versie 6 : Ga naar "Extra", "Internetopties", "Algemeen", klik op "Cookiesverwijderen" en bevestig.

• Firefox: Klik op "Extra", "Opties", "Privacy". Ga naar "Cookies", "Cookies tonen", " Alle cookies verwijderen", bevestigen.

• Safari: Ga naar "Bewerken", "Voorkeuren", "Beveiliging". Klik op "Cookies tonen", "Verwijder alles", "Gereed" en sluit het dialoogvenster.