Energie is een essentiële factor voor de economische ontwikkeling van een land, en onmisbaar voor de bevolking. Om te kunnen voorzien in alle verschillende energiebehoeften beheren we elke fase van deze complexe keten. Zo kunnen we betaalbare, betrouwbare en schone energie transporteren en op de markt brengen, vanaf de meest afgelegen productiefaciliteiten voor koolwaterstof tot aan onze klanten.

  • Global Activity Transport 1 bis NL-NL

    Ons netwerk telt meer dan 16.000 tankstations wereldwijd om optimaal te voorzien in de behoeften van onze klanten, met name op het gebied van energie. Het TOTAL-tankstation in Onigbagbo in Nigeria.

  • Global Activity Transport 2 NL

    Onze Trading & Shipping-teams zijn verantwoordelijk voor het veilig kopen, verkopen en transporteren van koolwaterstof. Op de foto de tanker Montesperanza, bevracht door Total, ter hoogte van Le Havre (Frankrijk).

Volgende Prev

GEÏNTEGREERDE SPELER OP WERELDSCHAAL

Bij Total houden meer dan 2000 handelsprofessionals zich bezig met de olie- en gasmarkt. Hun belangrijkste doel: voorzien in de behoeften van de Groep door haar producten te promoten, deze onder de beste voorwaarden op de markt te brengen en ze te importeren of exporteren om zo het aanbod af te stemmen op de lokale vraag. Dit werk is essentieel voor energielevering, en mogelijk dankzij de duurzame relaties die wij onderhouden met een uitgebreid netwerk van leveranciers en klanten (oliemaatschappijen, raffinaderijen, handelaars, distributeurs, elektriciteitscentrales, etc.).

Op het gebied van transport hebben wij in 2016 meer dan 3000 schepen bevracht om aardolie en gas te vervoeren van productiefaciliteiten naar gebieden met een hoog verbruik. Dit gebeurt onder strikte veiligheidsvoorwaarden, aan de hand van doorlichtingsprocedures voor schepen (vetting1) die strenger zijn dan de geldende internationale regelgeving.

Om nog dichter bij onze klanten te zijn, bouwen we ons netwerk voortdurend verder uit. Op dit moment telt het 16.000 tankstations, verdeeld over 66 landen. We willen van onze tankstations echte ‘leefplekken’ maken door er verschillende diensten aan te bieden: energie natuurlijk, maar ook diensten op het gebied van mobiliteit, horeca, winkels en andere lokale diensten.

Naast onze tankstations stelt onze expertise op het gebied van distributie ons in staat om in te spelen op verschillende energiebehoeften. Ons brede portfolio biedt oplossingen voor zowel particulieren als bedrijven, voor gebruik op locatie of onderweg. Het omvat olie, gas, elektriciteit en natuurlijk brandstoffen, maar ook producten op basis van koolwaterstof, zoals smeermiddelen, additieven, speciale vloeistoffen en bitumen.

VERANTWOORDE OPLOSSINGEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST

Wij willen uitgroeien tot de grootste speler op het gebied van verantwoorde energie. Daarom zetten we ons elke dag in om onze impact op het milieu te beperken.

We hebben bijvoorbeeld een programma opgezet om binnen nu en vijf jaar 5000 van onze tankstations wereldwijd van zonnepanelen te voorzien. Dit komt overeen met een vermogen van circa 200 MW en vergt een investering van zo'n 300 miljoen dollar. Op deze manier zullen we onze CO2-uitstoot met circa 100.000 ton per jaar kunnen verminderen.

Daarnaast willen we de voetafdruk van onze producten verkleinen, zodat onze klanten minder en beter consumeren. We innoveren voortdurend om onze klanten milieuvriendelijke oplossingen te kunnen bieden voor verschillende toepassingen:

  • ons assortiment producten met Total Ecosolutions-label omvat producten als onze Excellium-brandstoffen (in meer dan 30 landen verkrijgbaar) en Fuel Economy-smeermiddelen, waarmee het energieverbruik en de CO2-uitstoot van voertuigen kunnen worden verlaagd, of de SunPower-zonnepanelen, met een rendement dat tot de beste ter wereld behoort; 
  • in Frankrijk en België biedt onze dochtermaatschappij Lampiris aardgas en groene stroom op basis van 100% hernieuwbare energie (zon, wind en water);
  • in Afrika, Azië en Zuid-Amerika brengen we Total-oplossingen op basis van zonne-energie op de markt: een compleet assortiment aan zonne-energiesets en -lampen die licht brengen in regio's die niet direct toegang hebben tot elektriciteit;
  • daarnaast ontwikkelen we momenteel adviesdiensten op het gebied van energie-efficiëntie voor onze zakelijke klanten, met name dankzij onze dochtermaatschappijen Tegaz en BHC Energy.

1Vetting omvat een strenge selectieprocedure voor schepen die koolwaterstof vervoeren. Deze procedure is door TOTAL vrijwillig ingevoerd en vindt plaats op basis van objectieve verslagen van scheepsbezoeken door gekwalificeerde inspecteurs en/of antwoorden van reders op gerichte vragenlijsten, plus beoordelingen van reders of scheepsvlootbeheerders.