Total is een geïntegreerde energiegroep waarvan de deskundigheid ligt op het gebied van het verwerken en opwaarderen van olie en gas. De toepassingen lopen sterk uiteen: brandstoffen, bouwmaterialen of polymeren waarmee auto-onderdelen kunnen worden geproduceerd, verpakkingen voor voedingsmiddelen of elektronische producten. Onze klanten bevinden zich over de hele wereld en daarom moeten wij ons aanpassen aan de veranderende vraag, aan regionale specificaties en aan de ontwikkelingen van de eindproducten waar we aan bijdragen.  Daarom streven we voortdurend naar de innovatie en ontwikkeling van onze operationele expertise.

  • Global Activity Transform 1 NL

    Total, belangrijke aanbieder van raffinage, petrochemische producten en chemische specialiteiten.
    Raffinage-petrochemie platform - Normandië (Frankrijk).

Een alchemie tussen operationele expertise en flexibiliteit

Met belangen in 19 raffinaderijen en 26 petro-chemische locaties in de wereld is onze Groep één van de 10 grootste geïntegreerde industriëlen ter wereld. Wij voldoen aan de uiteenlopende en evoluerende verwachtingen terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat onze diensten betaalbaar blijven voor onze klanten. We breiden onze aanwezigheid uit over de hele wereld en proberen constant ons concurrentievermogen te verbeteren door het beste voordeel te halen uit onze industriële installaties.

We produceren bijvoorbeeld polypropyleen en polyetheen voor de Aziatische markt in Daesan, een platform van wereldschaal in Zuid-Korea. 

Satorp in Saoedi-Arabië is het resultaat van een expertisebondgenootschap tussen Saudi Aramco en onze Groep. Het is een van de doeltreffendste geïntegreerde platformen ter wereld op het gebied van de verwerking van ruwe olie tot geraffineerde producten met een hoge toegevoegde waarde.

Dankzij ons platform van Port Arthur (USA) kunnen we grondstoffen maximaal verwerken tot hoogwaardige producten. Door de recente modernisering van het platform kunnen we ruwe olie met hoog zwavelgehalte verwerken tot zwavelarme brandstofproducten.

Ondernemen als een verantwoord bedrijf

Onze uitdagingen liggen niet alleen op industrieel gebied maar tevens op maatschappelijk en milieugebied. De prestatie en flexibiliteit van onze installaties gaat gepaard met een compromisloze inzet voor de veiligheid van onze medewerkers, onze dienstverleners en mensen die in de buurt van onze locaties wonen. Wij zijn bijvoorbeeld medeondertekenaar van het internationale handvest Responsible Care® en staan achter de nauwgezette toepassing ervan op het gebied van hygiëne, gezondheid, veiligheid, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We nemen voortdurend maatregelen om de schadelijke gevolgen die onze industriële locaties hebben voor het milieu te verminderen. Met name door voorrang te geven aan het optimaliseren van de energie-efficiëntie van onze installaties. Total heeft haar netto primaire energieverbruik met 7% verminderd tussen 2010 en 2016. 10 jaar. Sinds begin 2016 heeft de Groep een nieuwe ambitie om de energie-efficiëntie van haar installaties met gemiddeld 1% per jaar te verbeteren over de periode 2010-2020, en dat in een operationele context die steeds complexer wordt. Daarnaast nemen alle locaties van de Groep waar polymeren worden geproduceerd sinds 2015 deel aan de Operation Clean Sweep®. Dit initiatief werd op internationaal niveau gelanceerd door de organisaties uit de plasticsector om te voorkomen dat kunststofgranulaten in het milieu terechtkomen.

Ten slotte blijven we innoveren zodat we onze klanten steeds milieuvriendelijkere producten kunnen aanbieden. We willen met name biobrandstoffen en bioplastics op grote schaal ontwikkelen. De raffinaderij van La Mède in het zuiden van Frankrijk wordt op dit moment omgevormd tot de eerste bio-raffinaderij in Frankrijk. Deze industriële omwenteling maakt het mogelijk om aan de stijgende vraag naar biobrandstoffen in Europa te kunnen voldoen.