Een antwoord bieden op de energiebehoeften van een steeds stijgende wereldbevolking om haar economische en sociale ontwikkeling te kunnen volgen, volgt uit een complexe vergelijking :

 • Er zijn voldoende grondstoffen beschikbaar, maar ze zijn onderworpen aan geologische, geopolitieke en economische beperkingen.
 • Om de klimaatopwarming te beperken, is de optimalisering van de energiemix een van de actiehefbomen zoals voorzien door het Internationaal Energieagentschap (IEA) om het pad van de CO2-uitstoot die te maken heeft met energie te om te buigen

Bij Total stellen we alles in het werk om de uitdagingen van de korte termijn aan te gaan en tegelijkertijd die van de toekomst voor te bereiden om een betaalbare, beschikbare en schone energie voor te stellen. Onze ambitie over 20 jaar: de grootste speler zijn op vlak van verantwoorde energie.

 • central_activity_ep_3_NL

  Total zoekt en produceert petroleum en gas in een vijftigtal landen. Op de foto, Moho Nord in Congo

 • central_activity_ep_4_NL

  De mannen en vrouwen van Total innoveren om LNG nog toegankelijker te maken. De teams ontwikkelen bijvoorbeeld in Ivoorkust en in Pakistan een project voor een drijvende opslag- en hervergassingsterminal

Volgende Prev

Onze expertise inzetten op petroleum en gas

Volgens het Internationaal Energieagentschap zullen koolwaterstoffen nog een belangrijke plaats innemen om een antwoord te bieden op de wereldbehoeften en zullen ze meer dan 40% van de primaire energiemix vertegenwoordigen in 2035 bij het IEA-scenario van 2°C. Dankzij projecten die we over de hele wereld ontwikkelen, onze knowhow en onze capaciteit tot innoveren, draagt onze Groep bij aan het leveren van de petroleum en het gas dat de wereld nodig heeft. Toch streven we naar een regelmatige daling van de hoeveelheid koolstof in onze energiemix door de voorkeur te geven aan de koolwaterstoffen die het minste CO2 uitstoten.

Een deel van de petroleum- en gasreserves bevindt zich in de zeebodem. Om ze te ontwikkelen gebruiken onze teams exploratie-productie hun expertise die ze de afgelopen 30 jaar hebben opgedaan om innovatieve infrastructuren te bouwen waardoor onze Groep vandaag een van de belangrijkste diepzeeoperatoren ter wereld is geworden. Ongeveer 40% van onze koolwaterstofproductie komt voort uit diepzeetoepassingen. Onder de meest symbolische realisaties van onze knowhow zijn de riser towers die in 2001 werden geïnstalleerd op het Girassolproject in Angola. Daardoor kon deep offshore ontwikkeld worden, of vorig jaar, de installatie van elektrische onderzees schachtkoppen in de Nederlandse zee zodat we nog verder kunnen gaan in de ontwikkeling van marginale velden. Dankzij deze expertise kunnen we nieuwe technologische uitdagingen aanpakken : diepzeetoepassingen op grote dieptes, kleine afgelegen lagen, moeilijk te ontginnen grondstoffen, extreme weersomstandigheden… terwijl we erop toezien de rentabiliteit van onze projecten te verzekeren.

Aardgas is ook een essentiële as van onze ontwikkeling. Gas vertegenwoordigt vandaag bijna 50% van de koolwatermix van Total. We hebben ons als doel gesteld om ons deel in onze koolwaterstofmix nog te verhogen zodat we de vraag naar elektriciteit kunnen beantwoorden. Gas stoot twee keer minder CO2 uit dan kolen in de elektriciteitsproductie over de hele levenscyclus.

Een andere troef van gas is dat het in vloeibare toestanden over lange afstanden vervoerd kan worden: LNG (vloeibaar aardgas) zorgt voor de internationalisering van de markt, waarbij commerciële afzetmarkten geopend worden voor grondstoffen die ver verwijderd zijn van zones waar veel geconsumeerd wordt en het biedt meer flexibiliteit in het beheer van de bevoorrading. Total is een van de wereldleiders van de geïntegreerde LNG-keten en onze expertise stelt ons in staat om deel te nemen aan complexe en competitieve projecten, zoals Yamal LNG in Rusland. Met een indienststelling voorzien eind 2017 zal het een productiecapaciteit hebben van 16,5 miljoen ton LNG per jaar.

Verantwoorde energie leveren 

Verantwoorde energie leveren, betekent voor ons een absoluut respect voor de beste normen op vlak van veiligheid.
Wij stellen overigens alles in het werk om de milieu-impact van onze installaties te verminderen :

 • Wij hebben het routinematig affakkelen met meer dan 50% verminderd tussen 2005 en 2015 op de installaties die we bedienen, net zoals we gedaan hebben op het petroleumveld van Ofon 2 in Nigeria. Daar werd er volledig mee gestopt in december 2014. We zijn van plan om het nog met 80% te verminderen over de periode 2010-2020 om er tegen 2030 volledig mee te stoppen.
 • Wij investeren in technologieën voor ontginning, opslag en valorisatie van CO2 die ons een doeltreffende hefboom lijken om CO2-neutraliteit te kunnen garanderen. We zullen dus een aanzienlijk deel van ons R&D-budget (tot 10%) hieraan spenderen.
 • Het is eveneens onze doelstelling om de energie-efficiëntie van onze installaties te verbeteren met gemiddeld 1% per jaar tussen 2010 en 2020.

Tot slot waken we er altijd over om de gastlanden en hun bevolking te betrekken bij onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld in Congo met het Betosala-programma.  Deze band heeft Congolese KMO’s in staat gesteld om te reageren op aanbestedingen in het kader van het project Moho Nord.

Onze groep engageren in de toekomst van Energie

Hoewel koolwaterstoffen centraal staan in de ambitie van Total, zijn we ervan overtuigd dat we de beschikbare energie moeten diversifiëren. Zo willen we hernieuwbare energieën ontwikkelen en nieuwe activiteiten invoeren om ze te stimuleren.

Wij zijn een belangrijke speler op vlak van zonne-energie. Wij zijn actief van de productie van high performance zonnecellen met ons filiaal SunPower tot het ontwerp van sleutel-op-de-deurcentrales zoals Solar Star in de Verenigde Staten, de grootste fotovoltaïsche zonnecentrale ter wereld.

Om te voldoen aan de vragen van klanten willen we verder gaan en geïntegreerde zonneoplossingen op de markt brengen die zonne-energie, opslag en digitale optimaliseringstools voor de verdeelde elektriciteit combineren.

We investeren eveneens in bio-energie, zodat we steeds milieuvriendelijkere brandstoffen en producten kunnen leveren.