Innovatie om de ecologische voetafdruk van onze installaties te verlagen

Het verminderen van onze ecologische voetafdruk staat centraal in onze bedrijfsvisie. Een van onze hefbomen is voortdurend op zoek gaan om de impact van onze industriële activiteiten te beperken. Sinds 2010 zijn we erin geslaagd om waar we actief zijn onze uitstoot van broeikasgassen met 23% te verminderen. We zetten onze inspanningen verder door te focussen op twee gebieden: het verminderen van routinematig affakkelen en het optimaliseren van de energie-efficiëntie van onze installaties.

 • play the video
  Minder geassocieerd gas affakkelen

  Door de valorisatie van geassocieerde gassen kan Total het affakkelen in zijn installaties verminderen. Daardoor is het continu affakkelen op het Ofon-veld kunnen stopgezet worden.

 • central_proof_ecoperformance_ofon_NL

  Zicht op Moho Nord, Congo. Dit project past binnen de continue verbetering van onze energie-efficiëntie doordat we geen enkel routinematig affakkelen voorzien tijdens de opstart in de lente van 2017.

 • central_proof_ecoperformance_ofon_2_NL

  Zicht op Ofon 2, Nigeria. Dankzij de verbetering van de installaties op het veld van Ofon, werd het continu affakkelen van geassocieerd gas gestopt in december 2014.

 • play the video
  Interview met Anita George (Wereldbank)

  Anita George, directrice van Energie en Ontginnende Industrieën bij de Wereldbank, kaart de uitdagingen aan van het initiatief van de Wereldbank om het continu affakkelen te stoppen tegen 2030 en de betrokkenheid van Total.

Volgende Prev
 • play the video
  Minder geassocieerd gas affakkelen
 • central_proof_ecoperformance_ofon_NL
 • central_proof_ecoperformance_ofon_2_NL
 • play the video
  Interview met Anita George (Wereldbank)

Routinematig affakkelen verminderen en elimineren

Elke exploitatieactiviteit met koolwaterstoffen genereert CO2-uitstoot. In het bijzonder gaat de productie van petroleum gepaard met bijhorende gassen waarvan het affakkelen grote hoeveelheden broeikasgassen genereert (BKG). In 2014 heeft Total aangesloten bij het initiatief van de Wereldbank om tegen 2030 het continu affakkelen van deze gassen te elimineren, waardoor we ons engagement op dit gebied versterken. Onze Groep heeft tussen 2005 en 2015, het routinematig affakkelen al met meer dan 50% verminderd (exclusief starts) wat een aanzienlijke verlaging betekent van de uitstoot van broeikasgassen van onze installaties. We engageren ons nu om over de periode 2010-2020 dit met 80% te doen dalen.

Sinds 2000 wordt niet meer routinematig afgefakkeld bij al onze nieuwe projecten. Onze teams gaan nog verder door het optimaliseren van eerdere installaties voor hergebruik van geassocieerd gas. Dit is het geval op het oFon-olieveld voor de Nigeriaanse kust, waar de optimalisatie van onze installaties er in december 2014 voor gezorgd heeft dat het continu affakkelen van deze gassen1 volledig gestopt is. Ze worden voortaan hergebruikt op drie verschillende manieren: ze helpen om het recuperatiegehalte van petroleum in de lagen te verbeteren, ze leveren brandstof voor de elektrische generatoren van onze productie-installaties, waar ze worden getransporteerd naar de Bonny vloeibaarmakingsfabriek om te voldoen aan de vraag uit landen met consumenten.

Voortdurend handelen om de energie-efficiëntie te verbeteren

Energie-efficiëntie is op zich een eenvoudig principe, maar complex in de uitvoering ervan: het gaat erom de productie van onze industrieel materiaal te optimaliseren en tegelijkertijd minder energie te verbruiken. Bij Total is ze sinds 2010 toegenomen met bijna 9%. In een logica van continue verbetering hebben wij ons tot doel gesteld om begin 2016 en tot in 2020 de energie-efficiëntie van onze installaties met gemiddeld 1% per jaar te verbeteren.

Om dergelijke ambitieuze doelstellingen te halen in een context van exploitatie en steeds moeilijkere winstgevendheid, is ons innovatievermogen een aanzienlijke bondgenoot. Langs de Congolese kust, in de Golf van Guinée, werken we sinds 2013 aan het petroleumproject Moho Nord, dat in maart 2017 opgestart werd. Voor dit project hebben we tal van technologieën en innovatie ontwikkeld, en werden de installaties ontworpen om een beperkte impact te hebben op het milieu. Wij produceren via een FPU 100% elektrisch, wij behandelen en hergebruiken alle productiewater en er is geen gasaffakkeling in de normale productiefase.

Investeren en innoveren om nog verder te gaan

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zouden de technologieën voor ontginning, opslag en valorisatie van de CO2-uitstoot (CCU) van belang zijn om koolstofneutraliteit te bereiken tijdens de tweede helft van de eeuw. Total is vastbesloten om dergelijke methodes te ontwikkelen, in het bijzonder door middel van het proefproject in Lacq in het zuidwesten van Frankrijk, uitgevoerd van 2010 tot 2013. Daarnaast bestuderen we ter gelegenheid van elk project systematisch de mogelijkheid om de CO2 opnieuw in de lagen te injecteren om de recuperatie van koolwaterstoffen te verbeteren.

Vandaag verhoogt Total nog steeds zijn inspanningen, zowel op vlak van zijn eigen uitstoot, als op die van andere industriële sectoren (met name energieopwekking, cement, staal). Deze R&D-strategie is gebaseerd op twee pijlers: deelnemen aan de optimalisering en kostenreductie van bestaande technologieën om concreet en snel te handelen, maar ook de research opvoeren om nieuwe innovatieve oplossingen te vinden om de CO2-voetafdruk te beperken.
Meer in het algemeen, hebben we besloten om 25% van onze investeringen te besteden aan R&D (5,3 miljard USD tot in 2022) aan schone technologieën en milieukwesties. We zijn ook een samenwerking gestart met onze collega’s binnen het Oil & Gas Climate Initiative.

 

1 Dit heeft het mogelijk gemaakt om 1.000.000 kubieke meter gas per dag (m³/d) minder af te fakkelen in normale bedrijfsomstandigheden, wat overeenkomt met een vermindering van 10% volume gas afgefakkeld door onze Exploratie- en Productieactiviteiten.

Deel dit project

Meer over Total