Investeren in onderwijs voor de ontwikkeling van de talenten van morgen

Waar we ook aanwezig zijn, de toegang tot onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden zijn voor ons van het grootste belang. Samenwerking is een essentieel principe om hieraan bij te dragen. Dat betekent samen werken, samen creëren en samen bouwen met onze partners. Deze overtuiging loopt als een rode draad door al onze educatieve programma's. Ze verklaart hoe we elk jaar kunnen bijdragen aan het parcours van duizenden jongeren over de hele wereld om de talenten van morgen te ontwikkelen. Ze inspireert ons om evenementen te organiseren die dialoog en collectieve inventiviteit rond de toekomst van energie stimuleren.

 • CENTRAL PROOF EDUCATION 4 NL

  Welcome Day 2016 in de hoofdzetel van Total in Parijs

 • CENTRAL PROOF EDUCATION 5 NL

  Duinkerken, Frankrijk
  Studenten van de Universiteit van Texas hebben een open dag in het opleidingscentrum Oléum

 • CENTRAL PROOF EDUCATION 6 NL

  De stand van Total tijdens de laatste jaarlijkse conferentie van de EAGE.
  Ontmoeting met studenten van de Universiteit van Makerere (Oeganda), winnaars van een Team Total-studiebeurs.

 • CENTRAL PROOF EDUCATION 7 NL

  Total is sponsor van studentenprojecten. In Lyon, Frankrijk: bezoek aan de Ecurie EPSA waar ingenieursstudenten de voertuigen van morgen ontwerpen.

Volgende Prev
 • CENTRAL PROOF EDUCATION 4 NL
 • CENTRAL PROOF EDUCATION 5 NL
 • CENTRAL PROOF EDUCATION 6 NL
 • CENTRAL PROOF EDUCATION 7 NL

Lokale partners voor een wereldwijde aanpak

De voorbije 10 jaar heeft onze Groep banden gesmeed met scholen en universiteiten over de hele wereld. Dankzij de samenwerkingen tussen onze filialen en de plaatselijke academische spelers hebben wij onze bijdrage kunnen leveren op het vlak van onderwijs, opleiding en onderzoek.

In Angola bijvoorbeeld, hebben we sinds 2009 in samenwerking met het Franse ministerie van onderwijs en de organisatie "Mission Laïque Française" meegewerkt aan de opening van vier middelbare scholen gespecialiseerd in wetenschappen. Elk jaar studeren er tweehonderd jongeren af en krijgen ze gemakkelijker toegang tot hoger onderwijs in binnen- en buitenland. In Frankrijk steunen wij democratiseringsprogramma’s voor toegang tot Grandes écoles, zoals Science-Po, voor jongeren uit gezinnen met een bescheiden inkomen.

Bovendien is onze Groep betrokken bij bijna 80 universitaire partnerschappen en ontwikkelen wij sinds 2004 een internationaal beursprogramma. Dankzij dit programma konden meer dan 1000 beursstudenten uit 41 landen hun hogere studies in Frankrijk doen en zich voorbereiden op de uitdagingen van de energieberoepen van morgen. Op deze manier krijgen ze ook de mogelijkheid om de Groep, de Franse cultuur en haar Europese context te ontdekken. Ze beleven bovendien een multiculturele ervaring met de andere beursstudenten van Total.

Wij financieren of co-financieren tevens een dertigtal onderzoeks- en onderwijsprogramma’s over de hele wereld. Op deze manier willen we een duurzame relatie aangaan met innoverende instanties en opinieleiders in de landen waarin we actief zijn.

Kennis voor iedereen

Onze onderwijsprogramma’s zijn bedoeld om mensen samen te brengen en uitwisselingen tussen verschillende generaties en culturen, tussen topexperts en studenten te bevorderen. Daarom hebben wij Total Campus gecreëerd, een platform waar studenten, professionals en leden van de internationale onderwijsgemeenschap de beroepen en de acties van Total kunnen ontdekken, ideeën kunnen uitwisselen en kunnen deelnemen aan onze initiatieven: wedstrijden, projectaanbestedingen en evenementen.

Tot slot, om de kennis over energie ter beschikking te stellen aan zoveel mogelijk mensen, ondersteunt Total sinds 2015 de eerste gratis MOOC1 in de olie- en gassector. Deze werd ontwikkeld door de IFP School2 en stelt ondermeer de volledige waardeketen van onze industrie voor, van de exploratie en productie tot de raffinage, petrochemie en distributie. Met één sessie per jaar sinds 2015 in het Engels en Frans, en in 2017 in het Spaans en Portugees, heeft het MOOC tot op vandaag al meer dan 43.000 deelnemers gemobiliseerd.

Maatschappelijke betrokkenheid

Jongeren vormen het middelpunt van de maatschappelijke betrokkenheid van onze onderneming, een betrokkenheid die zo dicht mogelijk bij onze vestigingen in Frankrijk en wereldwijd geconcretiseerd wordt. In al onze actieprogramma’s, met name die van algemeen belang, bevorderen we onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Wij stellen alles in het werk om hun professionele en sociale integratie in de wereld te bevorderen. Daarnaast voeren we bewustwordings- en pedagogische acties uit met betrekking tot verschillende onderwerpen, zoals het klimaat, het milieu, de verkeersveiligheid enz. Tot slot worden nieuwe culturele en artistieke acties op jongeren gericht.

Onze Groep gaat resoluut voor een duurzame energietoekomst. Met de uitdagingen van de toekomst voor ogen, beseffen we het belang van de toegang tot onderwijs, het doorgeven van kennis, het delen van expertise en de rijkdom van de diversiteit en de ideeën uit de wereld rondom ons. Bij Total is alle energie welkom om deze uitdagingen aan te gaan.

1 Massive Open Online Course

2 Als integraal onderdeel van IFP Energies nouvelles, bereidt de IFP School de specialisten van morgen voor op de uitdagingen op vlak van energietransitie.

Deel dit project

Meer over Total

Total carrières

Onze vacatures voor studenten (in het Engels)

Meer...