Ons commitment voor een betere energievoorziening in de toekomst

Total is zich volledig bewust van de rol die de olie- en gasindustrie in de klimaatverandering speelt en zet zich al meer dan 10 jaar in voor een betere energievoorziening in de toekomst. Patrick Pouyanné, algemeen directeur van de Groep, is «ervan overtuigd dat we deel uitmaken van de oplossing»1. Samen met de hoofdrolspelers uit de energiesector (experts, instellingen,  olie- en gasmaatschappijen) bespreken we concrete oplossingen, wisselen we erover van gedachten en brengen we ze in de praktijk.

 • play the video
  Conferentie "Energie en Klimaat", 21 november 2014.

  Internationale deelnemers nemen het woord op de conferentie "Energie en Klimaat", georganiseerd door de Total University.

 • central_proof_universite_2_NL

  De acht CEO's tijdens het evenement van het OGCI op 16/10/2015 in Parijs, Frankrijk: H. Lund, BG Group; B. Dudley, BP; C. Descalzi, Eni; E. Lozoya, Pemex; J. J. Imaz, Repsol; A. Nasser, Saudi Aramco; E. Sætre, Statoil en P. Pouyanné, Total.

Volgende Prev
 • play the video
  Conferentie "Energie en Klimaat", 21 november 2014.
 • central_proof_universite_2_NL

Het energiedebat openen met internationaal gerenommeerde experts

Total laat experts uit verschillende domeinen aan het woord tijdens een symposium dat sinds 2006 jaarlijks door de Total University wordt georganiseerd. De doelstelling van deze verkennende conferentie is het samen zoeken naar oplossingen die een betere energievoorziening in de toekomst garanderen. Door specialisten uit te nodigen om over de belangrijkste energiekwesties te debatteren, levert de Groep een belangrijke bijdrage aan een open, collectieve brainstorming. Economen, wetenschappers, ondernemers, universitairen, politici, ngo’s en studenten uit verschillende landen beschouwen de toekomst van de energie op maatschappelijk, zakelijk, technologisch en economisch vlak in een context waarin de klimaatkwesties de evidentie zelve moeten zijn. «Voor de Total University is het debat en de uitwisseling door deskundige en gevarieerde analyses nieuwe impulsen geven een belangrijke stap naar doeltreffende actie», aldus Jean-Pierre Loizeau, directeur van de Total University2.

Zich engageren bij modelinstellingen

In 2016 heeft Total de klimaatverandering volledig geïntegreerd in zijn strategie en gaat hierbij uit van een temperatuurverhoging van 2°C, het scenario van het Internationaal Energieagentschap (IEA). De Groep heeft drie prioriteiten gesteld:

 • De koolstofintensiteit van onze energiemix te verbeteren
 • Duurzame energie ontwikkelen
 • Onze energie-efficiëntie verbeteren

ITotal steunt de oproep van Global Compact, het mondiale impact van de Verenigde Naties, en nodigt bedrijven uit om in hun investeringen een bedrag te voorzien om hun CO2-uitstoot te reduceren, met als doel de ontwikkeling van schonere installaties aan te moedigen. Bovendien heeft Total een oproep gelanceerd die is ondertekend door zes leiders uit de olie-industrie, waarbij de Verenigde Naties en de regeringen worden aangespoord om te ijveren voor de ontwikkeling van met elkaar verbonden tariefmechanismen voor koolstof. Onafhankelijk van de bestaande regelgeving om de CO2-uitstoot te beperken, integreert Total dit concept al sinds 2008 in zijn investeringen door middel van een prijsschatting tussen 30 en 40 USD per ton.

Om de uitstoot van broeikasgassen concreet te verminderen, heeft Total zich aangesloten bij het initiatief van de Wereldbank over de opheffing van het continu affakkelen in 2030. Een logische beslissing van de Groep die bij de productie van ruwe olie op nieuwe producten al sinds 2000 geen gas meer continu affakkelt en die het continu affakkelen bij de productie van petroleum sinds 2005 al met meer dan 50% heeft gereduceerd.

Tot slot is Total ook toegetreden tot de Climate and Clean Air Coalition die wordt gedragen door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, om de gebruikte middelen en maatregelen te verbeteren en de uitstoot van methaan te verminderen. Wereldwijd zou de daling van de uitstoot van methaan een aanzienlijk effect hebben op de klimaatverandering. Het is inderdaad zo dat methaan een gas is dat potentieel belastender is voor de opwarming van de aarde dan CO2, maar met een kortere levensduur in de atmosfeer. De Groep, die zijn uitstoot van methaan sinds 2005 laat controleren door een extern auditbureau, versterkt op die manier zijn engagement.

Samenwerken met de bedrijven die lid zijn van het OGCI om nog verder te gaan

Om wereldwijd aanzienlijke vooruitgang te boeken, lijkt het ons noodzakelijk om de handen in elkaar te slaan met de hoofdrolspelers uit de olie- en gasindustrie om samen te bouwen aan een betere energievoorziening in de toekomst. Zo heeft Total vooral geïnvesteerd in het Oil & Gas Climate Initiative (OGCI). Dit initiatief werd opgericht na besprekingen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Economisch Wereldforum in januari 2014 in Davos, en officieel gelanceerd tijdens de VN-klimaattop in september 2014.

Op 16 oktober 2015 hebben Patrick Pouyanné en de negen andere leiders van gas- en oliemaatschappijen3 die lid zijn van het OGCI een oproep gedaan om tot een doeltreffend akkoord te komen over de klimaatkwestie tijdens de COP21 en hebben ze een gezamenlijke verklaring (beschikbaar in het Engels) ondertekend voor het uitvoeren van oplossingen om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken. Ze gaan hun acties en investeringen opdrijven om het aandeel van koolstof in de wereldwijde energiemix te verminderen en ze gaan op een bepaald aantal vlakken ook samenwerken, zoals op het vlak van energie-efficiëntie, aardgas, R&D, afvang-opslag van CO2, om de uitstoot van hun broeikasgassen te verminderen. Bovendien steunt het OGCI het tot stand brengen van duidelijke en stabiele regelgevingskaders, waarbij het nemen van beslissingen wordt gestimuleerd om op een doeltreffende en duurzame manier bij te dragen tot de strijd tegen de klimaatverandering.

Deze verklaring die haar weerga niet kent, erkent de rol en de verantwoordelijkheden van deze ondernemingen op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen, benadrukt hun wil om oplossingen op lange termijn te zoeken en stelt hun strategie centraal in de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Het OGCI heeft zijn gezamenlijke verslag «Meer energie, minder uitstoot» (beschikbaar in het Engels) gepubliceerd met daarin informatie over de concrete maatregelen die de bedrijven die lid zijn van het initiatief hebben genomen. Het OGCI  zal regelmatig verslag uitbrengen over de gerealiseerde vooruitgang.

Patrick Pouyanné, algemeen directeur van Total, bevestigde tijdens deze gelegenheid het volgende: «Het klimaat is de zorg van iedereen en mag geen concurrentie aanwakkeren. En dus zegt het OGCI: Ons doel is samenwerken en daarbij willen we verder gaan dan de som van onze individuele inspanningen.»

 

 

Persconferentie van het OGCI, Parijs, 16 oktober 2015

2 Conferentie ‘Energie en Klimaat’ georganiseerd door de Total University, 26 november 2014

Het OGCI werd in 2014 opgericht en bestaat vandaag uit 10 grote oliemaatschappijen: BG Group, BP, Eni, Pemex, Reliance, Repsol, Shell, Saudi Aramco, Statoil, Total. Samen leveren deze bedrijven bijna 10 % van de energie in de wereld. Zie www.oilandgasclimateinitiative.com

Deel dit project