Onze inzet voor een meer verantwoorde mobiliteit

Bij Total zetten we ons elke dag in om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken. Zo zetten wij ons voortdurend in om de energie-efficiëntie van onze installaties te verbeteren. Ook zoeken we steeds naar innovatieve oplossingen die de duurzame mobiliteit van onze particuliere en professionele klanten verbeteren.

 • CENTRAL PROOF Mobility 1 NL

  Met onze TOTAL Quartz-smeermiddelen kunnen onze klanten het brandstofverbruik van hun voertuig verminderen.

 • CENTRAL PROOF Mobility 2 NL

  In het Franse tankstation Bosgouet Sud bieden we LPG in plaats van de traditionele brandstoffen.

 • CENTRAL PROOF Mobility 3 NL

  In dit tankstation in het Duitse München kunnen onze klanten kiezen uit verschillende soorten brandstoffen, waaronder waterstof.

Volgende Prev
 • CENTRAL PROOF Mobility 1 NL
 • CENTRAL PROOF Mobility 2 NL
 • CENTRAL PROOF Mobility 3 NL

Milieuvriendelijke producten in de tankstations

Automobilisten die komen tanken bij een van de 16.000 tankstations van het wereldwijde TOTAL-netwerk vinden daar een assortiment aan milieuvriendelijke producten. Zo verminderen onze Total Excellium-diesel en -benzine (beide met Ecosolutions-label) de CO2-uitstoot (met tot 4,2%). Ook vergemakkelijken we in onze tankstations de toegang tot koolstofarme en hernieuwbare vormen van energie. In India zijn wij het eerste door de overheid gecertificeerde bedrijf dat LPG levert, en in Duitsland dragen we door het leveren van waterstof bij aan de ontwikkeling van schone energie, in het kader van het CEP (Clean Energy Partnership).

Dankzij ons streven naar verantwoorde energie kijken we ook naar andere mogelijkheden om de energie-efficiëntie van voertuigen te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van smeermiddelen: ons TOTAL Quartz-assortiment voor lichte voertuigen vermindert het brandstofverbruik en draagt daardoor bij aan een kleinere voetafdruk (tot 2,2% minder CO2-uitstoot). Ook zware voertuigen voor transport, landbouw en openbaar vervoer profiteren van onze expertise op het gebied van energie-efficiëntie, met onze smeermiddelenlijn Fuel Economy. Onderdeel hiervan is onze olie Activa Ineo ECS, die het mogelijk maakt om elk jaar bijna 150.000 ton CO2 te besparen.

Verantwoorde mobiliteit, zowel op de weg als op zee

Ook in mobiliteit staat onze ervaring centraal. In de wegenbouw zijn wij de grootste Europese producent en leverancier van bitumen. Zo dragen we bij aan een sterker, veiliger en duurzamer wegennet. De producten uit onze bitumenlijn Azalt Eco2 dragen het Total Ecosolutions-label en kunnen worden verwerkt op een temperatuur die 40°C lager ligt dan gebruikelijk. Dat resulteert in een aanzienlijke daling van het energieverbruik en de CO2-uitstoot tijdens het aanbrengen.

Onze oplossingen voor verantwoorde mobiliteit en energie-efficiëntie lenen zich voor tal van toepassingsgebieden, op de weg, maar ook op zee.

Wij voorzien zeetransportbedrijven van brandstof en bunkerolie volgens de strengste milieunormen, met een zwavelgehalte dat strikt voldoet aan de normen van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL).

Begin 2017 zijn we nog een stap verder gegaan: we tekenden samen met CMA CGM, de derde grootste speler op het gebied van zeetransport, een overeenkomst om te anticiperen op de regelgeving en een serie oplossingen te ontwikkelen die stookolie en vloeibaar aardgas (LNG) combineren. Dit samenwerkingsverband geeft tevens een vervolg aan onze inspanningen om de voetafdruk van de industrie te verkleinen, door steeds milieuvriendelijkere oplossingen voor containerschepen te ontwikkelen. Daarnaast hebben we een overeenkomst gesloten met Pavilion Gas over LNG als brandstof voor zeetransporten. Hierdoor zullen we onze klanten in de haven van Singapore van LNG kunnen voorzien. Ook met het Franse Brittany Ferries zijn we een overeenkomst aangegaan voor de levering van LNG vanaf 2019.

Deel dit project

Meer over Total

Op total.com

Onze mobiliteitsoplossingen

Meer...
Onze websites