Planète Energies, om de energieën te ontdekken en er een beter inzicht in te krijgen

Energie staat centraal in talloze uitdagingen voor de toekomst: stijgende vraag, klimaatverandering, wetenschappelijke vooruitgang. In die context streeft iedereen ernaar om er zijn eigen mening over te vormen. Dat is de reden waarom Total in 2005 is begonnen met Planète Energies, een pedagogisch initiatief met als doel unieke inzichten te bieden in alle energieën aan zoveel mogelijk mensen. Planète Energies is duidelijk op de hele wereld gericht en sluit zo veel mogelijk aan bij de actualiteit. Daarom stelt het uiteenlopende tools ter beschikking (website, pedagogische kits, conferenties, stand).

 • central_proof_pe_1_NL

  Conferentie over de energieën, voor de middelbare scholieren – April 2014

 • central_proof_pe_2_NL

  Stand Planète Energies – Feest van de Wetenschap – Cité des Sciences et de l’Industrie (Centrum voor Wetenschap en Industrie) – Oktober 2015

 • central_proof_pe_3_NL

  Guide des Energies (Energiegids), gepubliceerd in samenwerking met Editions PlayBac

Volgende Prev
 • central_proof_pe_1_NL
 • central_proof_pe_2_NL
 • central_proof_pe_3_NL

Een unieke aanpak

Met het initiatief Planète Energies is Total één van de weinige bedrijven in de sector die het volledige energieaanbod schetst, ook de energieën waarin de Groep zelf niet investeert. Dit pedagogische merk wil de kennis uitbreiden en staat duidelijk achter drie overtuigingen:

 • Kennis en research zijn de drijvende kracht achter vooruitgang.
 • Energie is kostbaar, dus we moeten er zo goed mogelijk gebruik van maken.
 • Energie staat centraal in de menselijke ontwikkeling.

Al meer dan 10 jaar lang stelt het team van Planète Energies gediversifieerde inhoud op, en deze wordt dan ter beschikking gesteld  van zoveel mogelijk mensen, met name op de website planete-energies.com.

Op de site, die beschikbaar is in het Frans en het Engels, vindt u uitleg, dossiers, grafische weergaven en video’s over energie. Deze leerinhoud, waartoe iedereen toegang heeft, heeft als voornaamste doelgroep de jonge generaties (leerlingen van tien jaar tot aan de middelbare school), maar ook hun ouders en iedereen die hiervoor interesse heeft. Jean-François Minster, voorzitter van de Redactieraad van Planète Energies, herinnert ons aan zijn ambitie voor de site: “Planete-energies.com moet dé pedagogische site over energie worden.“ (CNBC, 15/12/2015)

Planète Énergies wil met deze voorlichting het evenwicht behouden tussen primaire en secundaire, oude en nieuwe energie, in al haar diversiteit. Alle soorten energie komen aan bod op de site: fossiele brandstoffen, hernieuwbare energieën zoals zonne- en windenergie, en ook nucleaire energie.

Planète Energies duikt in de geschiedenis van de energie aan de hand van saga’s die met gespecialiseerde tijdschriften werden uitgewerkt. Er worden ook thema’s gewijd aan de impact en de toepassing van energie: het dagelijkse leven (woonomgeving, vervoer, consumptie), de technologische innovatie, het economische evenwicht, het milieu, de opwarming van de aarde, de ontwikkeling van de opkomende landen.

Tweemaal per jaar komt een redactieraad samen om te beslissen welke inhoud er op de site komt te staan. Deze raad is samengesteld uit deskundigen die afkomstig zijn van andere energiebedrijven, uit onderwijzers en uit energie-instellingen. Op die manier wordt de kwaliteit, de openheid en de neutraliteit van de inhoud gegarandeerd.

Een gediversifieerd initiatief

Het initiatief Planète Energies was oorspronkelijk bedoeld als een soort internet-encyclopedie over energie, maar mettertijd is dat steeds gediversifieerder geworden.

Planète Energies stelt niet alleen online inhoud ter beschikking, maar richt zich ook rechtstreeks tot de onderwijssector:

 • Er worden gratis conferenties georganiseerd met deskundigen in basis- en middelbare scholen. Sinds 2005 hebben al 45.000 leerlingen in Frankrijk aan dit initiatief deelgenomen. Deze conferenties hebben nu ook de stap naar het buitenland gezet: in Gabon hebben al zo’n honderd leerlingen dit initiatief bijgewoond.
 • Planète Energies is partner van het Franse Ministerie van Onderwijs, in het kader van de Olympiades de Géosciences (Olympische Spelen van de Geowetenschappen). Deze wedstrijd, die bestemd is voor middelbare scholieren met een specialisatie in wetenschappen, wil hen doen nadenken over thema’s in verband met geowetenschappen.

Tot slot is Planète Energies ook aanwezig op externe grote publieksevenementen en in de industriële vestigingen van Total. Dankzij een stand van 30 m2 kan het publiek de energieën op een ludieke manier ontdekken. De stand wordt opgeluisterd door een spreker en heeft in 2015 bijna 5000 mensen gelokt.

Dankzij de vele initiatieven van zijn pedagogische merk Planète Energies draagt Total bij tot een betere kennis van de energieën voor iedereen.

Als u meer wilt weten, lees dan het interview  met Klidja Krouri, verantwoordelijke van Planète Energies, en Jean-François Minster, voorzitter van de Redactieraad van Planète Energies.

Deel dit project