Total Energy Ventures: innoveren met start-ups

Innovatie is niet langer voorbehouden voor onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties en voor grote ondernemingen. Total richtte Total Energy Ventures op, een team dat samenwerkingskansen met opstartende energiebedrijven (start-ups) identificeert en dat hen begeleidt door het verwerven van participaties. Sinds de oprichting heeft Total Energy Ventures meer dan 500 dossiers per jaar. Zo biedt zij de Groep de gelegenheid om een beter inzicht te krijgen in hoe bepaalde beroepen evolueren en haar groei op lange termijn voor te bereiden. Van hernieuwbare energie en energieopslag tot intelligent netwerkbeheer, nieuwe mobiliteitsvormen en energie-efficiëntie. De start-ups die door Total Energy Ventures worden begeleid, helpen mee om het landschap uit te tekenen van een betere en milieuvriendelijkere energie die overvloediger aanwezig is, minder kost en toegankelijker is.

 • play the video
  Total Energy Ventures

  Total is een geëngageerde partner die nauw samenwerkt met de innoverende start-ups waarin het bedrijf investeert.

 • central_proof_tev_2_NL

  OpenField Technology verstrekt geïntegreerde sensorsystemen voor veeleisende omgevingen. De gemakkelijk opstelbare microsensoren, die gebaseerd zijn op zelf ontwikkelde technologieën, meten nauwkeurig de vloeistofeigenschappen in moeilijke omgevingen.

 • central_proof_tev_4_NL

  Sunfire GmbH ontwikkelt en vervaardigt omkeerbare brandstofcellen die zowel elektriciteit als warmte kunnen opwekken uit een breed gamma van vloeibare en gasvormige brandstoffen, en synthetische brandstoffen uit hernieuwbare elektriciteit kunnen produceren.

 • central_proof_tev_5_NL

  NexSteppe maakt gebruik van geavanceerde veredelingstechnieken en analytische technologieën om schaalbare, betrouwbare en duurzame grondstofoplossingen te ontwikkelen voor biobrandstoffen, biostroom en biologische producten.

 • central_proof_tev_6_NL

  Sunverge verstrekt slimme en gedecentraliseerde energieopslagsystemen. Elke eenheid, die geïntegreerd is in de zonnesystemen en verbonden is met het net, verlaagt automatisch de elektriciteitsfactuur, verbetert de betrouwbaarheid en beschermt het net.

 • central_proof_tev_7_NL

  Off-Grid Electric ontwikkelt individuele zonnesystemen die bevolkingsgroepen die geen of een gebrekkige aansluiting op een elektriciteitsnetwerk hebben, toch toegang biedt tot goedkope energie.

Volgende Prev
 • play the video
  Total Energy Ventures
 • central_proof_tev_2_NL
 • central_proof_tev_4_NL
 • central_proof_tev_5_NL
 • central_proof_tev_6_NL
 • central_proof_tev_7_NL

Op zoek naar innoverende energiestart-ups

In het kader van Totals engagement voor een betere energietoekomst ziet Total Energy Ventures permanent toe op het ecosysteem van de start-ups om doorbraken te identificeren, te stimuleren en er voordeel uit te halen:

 • nieuwe oplossingen of beroepen, die op termijn waarschijnlijk groeimogelijkheden voor de Groep zullen worden;
 • grote verbeteringen aan onze activiteiten, op het vlak van veiligheid, efficiëntie en ecologische voetafdruk.

Voor Total is deze monitoring van essentieel belang in een wereld waarin de traditionele businesses, vaak slechts in een paar jaar tijd, geconfronteerd worden met het uit de grond schieten van start-ups die zich door innovatie een plaatsje verwerven. Er zijn heel wat start-ups opgericht op het vlak van communicatie, media, marketing en alle vormen van financiële bemiddeling. Ook de transport- en de energiesector ervaren meer en meer deze snelle en diepgaande veranderingen.
En dankzij de revolutie in de toegang tot kennis, met name dankzij de informatietechnologieën, heeft iedereen overal de kans om te innoveren. Dit omvat zowel de mogelijkheid om competenties uit te wisselen, projecten kenbaar te maken en te financieren als om op zeer uitgebreide schaal nieuwe producten en diensten te verspreiden. 

De innoverende start-ups worden het vaakst geïdentificeerd dankzij de externe netwerken van Total Energy Ventures: hoofdrolspelers uit de private equity-sector zoals incubators voor start-ups,  industriële groepen, beleggingsfondsen, openbare instellingen voor steunverlening voor innovatie… Vervolgens worden  ze geanalyseerd met de hulp van alle hoofdrolspelers op het vlak van innovatie van de Groep.

Selectieve investeringen in veelbelovende start-ups

Innoveren in industriële sectoren zoals de energiesector, die al meer dan een eeuw oud zijn en over heel wat maturiteit beschikken, betekent lange, kostbare en complexe projecten. Voor Total is investeren in innoverende start-ups een goede manier om zich te positioneren in toekomstgerichte sectoren en daarbij  het financiële risico te beperken. Als deze start-ups een duidelijk doel voor ogen hebben en worden ondersteund door betrouwbare aandeelhouders die hun knowhow en hun netwerken ter beschikking stellen, en die samen het risico op lange termijn dragen, dan zijn deze start-ups een investering in de toekomst.

De start-ups die door Total Energy Ventures worden begeleid, voldoen aan veeleisende specificaties. Het belangrijkste selectiecriterium, is de leerwaarde voor de Groep. Die leerwaarde wordt gevalideerd door een stuurgroep.

"Total Energy Venture stelt doelstellingen op veel langere termijn vast dan de meeste durfkapitaalinvesteerders. De capaciteit om nieuwe oplossingen aan te reiken op de energiemarkten was van cruciaal belang tijdens onze besprekingen.” Eric Donzier, Algemeen Directeur van Openfield Technologies.

Als investeerder evalueert Total Energy Ventures ook de kwaliteit van de technologische capaciteit, van het businessplan en van het management van de start-up. Daarnaast voeren zij ook een financiële analyse uit om te bepalen wat de vooruitzichten zijn op het vlak van rendement op hun investeringen, dat een bepalende factor vormt voor het uiteindelijke besluit tot deelname.

Uiteindelijk investeert Total Energy Ventures in 1 tot 2% van de behandelde dossiers.

Schouder aan schouder met de start-ups

Total is een geëngageerde partner die schouder aan schouder werkt met de innoverende start-ups waarin het bedrijf investeert. Total Energy Ventures is doorgaans als toeschouwer aanwezig op de raad van bestuur van de start-ups, en staat voortdurend in contact met het managementteam en met de andere aandeelhouders. Het team van Total Energy Ventures stimuleert en vergemakkelijkt de uitwisselingen en de samenwerkingen tussen de afdelingen van de Groep en de start-ups. In dat kader zijn er heel wat handels- of technologische overeenkomsten afgesloten, of worden die momenteel nog bestudeerd.

Ons engagement bestaat eruit om nog nauwer samen te werken met de start-ups, niet enkel in de VS en Europa in de grote innovatieclusters waar we al actief zijn, maar ook daarbuiten in alle groeizones. Onze betrokkenheid bij start-ups heeft zijn waarde al bewezen tijdens het prestigieuze Global Cleantech 100-forum in 2017, waar we de prijs voor “beste corporate investeerder van het jaar”1 ontvingen.

 

1 Bron: Persbericht Global Cleantech 100 (Engelstalig)

Deel dit project