Total Foundation: er zit toekomst in de jeugd

De Total Foundation werd bijna 25 jaar geleden opgericht met als doel om jongeren te begeleiden naar autonomie, opleiding en werk. Ze ondersteunt haar partners om samen te bouwen aan een meer harmonieuze samenleving. Deze opdracht vertaalde zich in 2015 in meer dan 300 projecten in 58 landen die meer dan 1,3 miljoen mensen hebben geholpen.

 • central_proof_fondation_1_NL

  Cultuur
  Artistieke expressie lagere schoolkinderen op een mythische locatie: De Opera van Parijs. Programma “10 maanden School en Opera”

 • central_proof_fondation_2_NL

  Santé Birdy
  Moeder, kind, verzorgster voor een betere begeleiding. Project BIRDY, Senegal

 • central_proof_fondation_3_NL

  Mariene biodiversiteit
  Robotpinguïns die de gezangen registreren waarmee pinguïns communiceren. Antarctica.

 • central_proof_fondation_4_NL

  Solidariteit
  Dankzij Laurent en de vereniging Isanaba hebben de kinderen uit het dorp Sanaba (Burkina Faso) materiaal gekregen voor hun onderwijscentrum.

 • central_proof_fondation_5_NL

  Cycloop wetenschap
  Tentoonstelling “Cyclops, verkenner van de Oceaan” om de biodiversiteit van de oceanen te ontdekken.

Volgende Prev
 • central_proof_fondation_1_NL
 • central_proof_fondation_2_NL
 • central_proof_fondation_3_NL
 • central_proof_fondation_4_NL
 • central_proof_fondation_5_NL

Engagement voor de toekomst van onze jeugd

De Total Foundation Total is geëngageerd in de domeinen van de solidariteit, cultuur en erfgoed, gezondheid en de mariene biodiversiteit. Een uitgebreid actiegebied met als grote gemene deler de toekomst van jongeren. Voorbeelden? Acta Vista die het vak van erfgoedrestauratie aanleert aan werkloze jongeren. De redders aan zee die elk jaar 500 jonge redders de waarden veiligheid en solidariteit aanleren. Concerts de poche die klassieke muziek tot op het platteland brengt. Of het Birdy-project van het Institut Pasteur dat in Senegal jonge onderzoekers, artsen en sociale actoren samenbrengt om de resistentie van baby’s tegen antibiotica beter te begrijpen. En tenslotte het Biolit Junior-programma dat kinderen omvormt tot observatoren van het kustleven als steun voor onderzoekers.

“Maatschappelijke harmonie is essentieel voor ons. De trouwe partners van de Foundation helpen ons haar te beschermen door kinderen en jongeren programma’s voor te stellen om te groeien, elkaar te leren kennen, om de anderen te respecteren. Leren om zich uit te drukken, te luisteren naar de cultuur van de andere, om zijn lichaam en zijn omgeving te respecteren, is aan iedereen een bijkomende kans geven,” zegt Catherine Ferrant, algemeen afgevaardigde van de Total Foundation.

Zo dicht mogelijk bij de anderen

De Total Foundation lijkt natuurlijk op de Groep. Zij geeft eveneens de voorkeur aan duurzame samenwerkingen, begeleidt innovatie, bevordert de nabijheid zonder een van haar historische actieterreinen uit te sluiten.

“Het doel van onze vereniging is om jongeren naar werk te leiden via digitale beroepen. Bereidwilligheid is een woord dat onze relatie met de Total Foundation goed definieert. Bereidwilligheid waardoor we onze acties hebben kunnen doen evolueren.” Frédéric Bardeau, Simplon.co.

Als 86% van de initiatieven waarbij we zijn betrokken, gebaseerd zijn op samenwerkingen op lange termijn is dat omdat we denken dat we ze tijd moeten geven. Tijd om te ontdekken, om zich te vergissen, zich de dingen meester te maken, om te begrijpen, om te verankeren… Daarom zijn we blij om een voorloper te zijn van het programma “La France s’engage” dat projecten begeleidt gewijd aan sociale cohesie. Samen met de overheden zal onze Groep tussen 2009 en 2016 60 miljoen euro geïnvesteerd hebben in een unieke private-publieke samenwerking.

Hoewel het statuut van een Franse onderneming er vooral op gericht is om in Frankrijk te investeren, brengen onze activiteiten ons echter naar alle uithoeken van de wereld, in regio’s, steden, dorpen waar onze Groep of zijn medewerkers aanwezig zijn. Er worden projecten geleid in bijna 60 landen, van Niger (Gezondheid van kinderen met het Institut Pasteur) tot Myanmar (project cultuur “Opkomende talenten in opkomende landen” met het Paleis van Tokio) of in Indonesië (Lengguru, ondersteuning aan de biodiversiteit in westelijk Papoea-Nieuw-Guinea).

Ambassadeurs overal in de wereld

Sinds 2006 steunt de Total Foundation op de medewerkers van de groep om haar actieveld te vergroten. Waar ze zich ook ter wereld bevinden, onze stichting moedigt ze aan en ondersteunt ze in hun activiteiten via het programma “You act, we help!”. Elk jaar worden een vijftigtal nieuwe solidaire projecten weerhouden en financieel ondersteund overal ter wereld dankzij de persoonlijke betrokkenheid van de mannen en vrouwen van Total.

Hervé is zo’n medewerker van Total die ook vrijwilliger is bij de vereniging Enfance Partenariat Vietnam. We hebben hen de middelen gegeven om het afgelegen dorp van Ta-Phin te voorzien van verlichting op zonne-energie zodat het leven en de economische activiteiten niet stilvallen bij zonsondergang.

Dit is ook zo voor Christophe, medewerker van Total en vrijwilliger bij de vereniging “Audition et solidarité” waarvan het project werd ondersteund om 200 dove en slechthorende kinderen in Guinée te voorzien van hoorapparaten.

Ontdek meer hierover op de website van de Total Foundation (in het Engels).

Deel dit project

Meer over Total

Total Foundation

Ontdek onze speciale website voor de projecten van de Fondation Total (in het Engels)

Meer...

Publicatie

Rapport over de activiteiten van het mecenaat en de Fondation Total (in het Engels)

Meer...