TWICE, een intern netwerk voor gendergelijkheid

Total zet zich op diverse manieren in voor de bevordering van gendergelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het beleid op het gebied van werving, beloning, vertegenwoordiging en loopbaanbegeleiding. Ook TWICE is een van de initiatieven om de positie van vrouwen binnen onze organisatie te verbeteren.

 • CENTRAL PROOF TWICE 5 NL

  TWICE 2017 jaarlijks evenement in Parijs, Frankrijk

 • CENTRAL PROOF TWICE 1 NL

  TWICE 2017 jaarlijks evenement in Parijs, Frankrijk

 • CENTRAL PROOF TWICE 2 NL

  TWICE Pau sponsorde drie vlotten tijdens de zestiende editie van TOUSKILFLOT. Doel was het bevorderen van teamwork en de betrokkenheid van vrouwen tijdens een motiverende teambuildingsbijeenkomst.

 • CENTRAL PROOF TWICE 3 NL

  TWICE terug in de schoolbanken: leerlingen van lokale basisscholen wordt geleerd hoe ze zich voor de gemeenschap kunnen inzetten.

 • CENTRAL PROOF TWICE 4 NL

  Leden van TWICE komen bij elkaar: een gezellige manier om elkaar te leren kennen en de krachten te bundelen.

Volgende Prev
 • CENTRAL PROOF TWICE 5 NL
 • CENTRAL PROOF TWICE 1 NL
 • CENTRAL PROOF TWICE 2 NL
 • CENTRAL PROOF TWICE 3 NL
 • CENTRAL PROOF TWICE 4 NL

Het Total vrouwennetwerk

Het acroniem TWICE staat voor Total Women’s Initiative for Communication and Exchange. Dit interne netwerk werd 10 jaar geleden opgericht door een medewerkster en telt inmiddels ongeveer 3000 leden. Het netwerk heeft als doelstelling bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van vrouwen bij Total.

Het netwerk organiseert onder meer:

 • mentorschappen en thematische workshops om vrouwen tijdens hun carrière te adviseren en te begeleiden;
 • acties om de bewustwording onder medewerkers te vergroten;
 • werkgroepen.

TWICE staat open voor alle vrouwen uit de Groep, ongeacht hun werkplek, divisie of functie. Mannen die het netwerk een warm hart toedragen zijn van harte welkom in het bestuur en bij de meeste evenementen. Daarnaast zijn onze managers, tot in de hoogste echelons van het bedrijf, betrokken bij de activiteiten van TWICE.

"Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen profiteert van gendergelijkheid binnen de Groep, zowel op operationeel, management- en cultureel niveau. Het is dus onze doelstelling, samen met mannen die overtuigd zijn van het belang hiervan, gendergelijkheid te bevorderen. We doen dat door vrouwen die dat willen, te helpen hun kansen optimaal te benutten en een optimale bijdrage aan de Groep te leveren." - Odile de Damas-Nottin, voorzitster van TWICE en directrice van de Audit Groep.

Een netwerk zonder grenzen

Als het om hun carrière en professionele ontwikkeling gaat, lopen vrouwen overal ter wereld tegen vrijwel dezelfde problemen aan: mannen en vrouwen communiceren anders, ze uiten hun ambities op een andere manier of het functieaanbod (ondersteuning, technische beroepen of management) sluit niet aan op hun wensen.

Werkneemsters die deze problematiek willen aanpakken, ontmoeten elkaar in lokale TWICE-netwerken in 17 landen, van Angola en de Verenigde Staten tot België en Indonesië. Zij organiseren de initiatieven van TWICE waarvan iedereen profiteert: ontmoetingen, uitwisselingen, het delen van good practices en persoonlijke verhalen, het vinden van oplossingen, en het in kaart brengen van risico's en obstakels die het ontwikkelen van kennis en vertrouwen in de weg staan.

"Het TWICE-netwerk van Singapore is sinds 2014 actief. Met dit netwerk willen we medewerksters helpen hun potentieel binnen Total volledig te ontplooien, en om hun stem te laten horen over onderwerpen die de onderneming raken. Daarnaast willen we alle werknemers van Total Singapore bewust maken van problematiek rond gendergelijkheid.  Initiatieven zoals "Breakfast Talks" of "Lunch & Learn", mentoraatprogramma's en andere sociale activiteiten zijn een paar voorbeelden van de manieren waarop we deze doelstellingen willen bereiken." Celia Yeoh - Supply Coordinator, Total Singapore.

Een groep die zich inzet voor gelijke kansen op de werkvloer

Naast TWICE zet Total zich ook op andere manieren in voor het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer. Dat werpt zijn vruchten af: inmiddels bestaat de raad van bestuur voor 55% uit vrouwen, tegen 38,4% in 2014. Bovendien heeft de Groep zich ten doel gesteld om in 2020:

 • 25% vrouwen in leidinggevende functies te hebben (in 2004 was dat ongeveer 5%);
 • bestuurscommissies voor meer dan 20% uit vrouwen te laten bestaan (hoofdkantoor en dochterondernemingen).

Bovendien onderschrijven wij sinds 2010 de gelijkheidsprincipes voor mannen en vrouwen van de Women's Empowerment Principles - Equality Means Business, uit het Global Compact van de Verenigde Naties. Daarnaast tekenden we een wereldwijd akkoord met de vakbondsfederatie IndustriALL Global Union waarin de gelijkheid van beloning en loopbaankansen worden vastgelegd (meer informatie). In 2016 droegen wij in het kader van het World Economic Forum bij aan het initiatief "Closing the Gender Gap in Oil & Gas: a Call to Action for the Industry" (meer informatie).

Onze Groep stelt hiermee doelen waarmee we de gendergelijkheid binnen onze divisies willen blijven bevorderen. We willen vrouwen in staat stellen elk verantwoordelijkheidsniveau te bereiken, op dezelfde manier als hun mannelijke collega's.

Deel dit project