Wij gebruiken cookies om inhoud te personaliseren, om sociale mediafuncties aan te bieden en om ons internetverkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media- en analytische partners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Alle aanvaarden
Personaliseren
Please check an answer for every question.
We use cookies to personalise content, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use on our site with our socal media and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

TM-producten

 

Disclaimer Total Nederland N.V.

De op deze site ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen ('Informatie') wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter, Total, haar filialen en/of aan haar verbonden ondernemingen (hierna: Total), stellen zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze Informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Total aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze Informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Total behoudt zich het recht voor om de inhoud van de sites zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.

Alle Informatie op deze website (documenten waaruit de site is samengesteld en alle voor de site gecreëerde elementen) is eigendom van Total en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht zodra de Informatie op de web-server aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De documenten van deze site mogen slechts gekopieerd worden ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site, aan gebruikers van deze site toegekend.

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website genoemde firmanamen, logo's, producten en merken (® en TM producten) het eigendom van Total. Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Total. Wanneer u deze site bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en verwachtingen kunnen voldoen en u van de op deze site geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Total alsmede voor haar zelfstandige partners en distributeurs ten behoeve van analysedoeleinden en onderzoeken.

Hypertext links

Total en haar filialen wijzen nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van de website Total of van de websites van haar filialen en dochterondernemingen aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.

Deze site wordt uitgegeven door:

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN DEN HAAG

Naamloze vennootschap, K.v.K. nummer en plaats: 24106171 Haaglanden