Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows you to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

03/07/2020 Persbericht

Coalitie voor de energie van de toekomst:11 grote internationale bedrijven bundelen hun krachten omde energietransitie in transport en logistiek te versnellen

•    AWS, Carrefour Group, CMA CGM Group, Cluster Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total en Wärtsilä hebben een internationale coalitie gevormd.
•    Negen concrete projecten voor het ontwikkelen van energieoplossingen om de energietransitie op het gebied van transport en logistiek te versnellen.

Op de Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, een economisch forum waar vele organisaties uit de hele wereld vertegenwoordigd zijn, hebben 11 internationale groepen aangekondigd dat ze gaan samenwerken in een internationale coalitie. Nieuwe leden zijn welkom. De huidige leden zijn AWS, Carrefour Group, CMA CGM Group, Cluster Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total en Wärtsilä.

Gemeenschappelijke doelen voor de energietransitie in transport en logistiek
Het doel van de coalitie is snellere ontwikkeling van energiebronnen en -technologieën voor de transitie naar duurzame mobiliteit in de logistieke en vervoerssector door uitstoot te verminderen, de opwarming van de aarde tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen.

De 11 huidige leden combineren hun expertise om uiterlijk 2030 echte technologische doorbraken met tastbare resultaten te behalen. Daarbij richten ze zich op de volgende drie belangrijke doelstellingen: 
•    een uitgebreider arsenaal aan schone energiebronnen ontsluiten;
•    het energieverbruik per kilometer-equivalent van getransporteerde goederen verminderen;
•    een aanzienlijk deel van de emissies in verband met vervoer en logistiek elimineren.

Negen concrete projecten uitgewerkt door de negen reeds opgerichte werkgroepen
In de afgelopen maanden heeft de coalitie negen werkgroepen met enkele tientallen deelnemers ingesteld. Deze werkgroepen gaan negen concrete projecten uitwerken om vorm te geven aan de energiebronnen van de toekomst:
•    groene verwervingsmethodes ontwikkelen voor waterstof voor de transportsector;
•    biobrandstoffen ontwikkelen voor de verschillende vormen van vervoer;
•    de toepassing van biogas en synthetische gassen in de transportsector uitbreiden;
•    fossiele brandstoffen vervangen door groene energie in de hele toeleveringsketen;
•    uiterlijk eind 2021 proefprojecten starten voor emissievrije voertuigen;
•    een digitaal navigatiesysteem van deur tot deur ontwikkelen waarin de route met de laagste milieubelasting wordt berekend;
•    het operationele beheer en de belading optimaliseren voor een zo efficiënt en zuinig mogelijk vervoer van de lading;
•    multimodale platforms milieuvriendelijker maken voor logistieke toepassingen;
•    methodes samenvoegen waarmee de impact van energietransitieprojecten op het gebied van transport en logistiek wordt gemeten. 

De coalitie is eind 2019 van start gegaan tijdens de conferentie over maritieme economieconferentie in Frankrijk (Assises de l'Economie de la Mer) en kan rekenen op steun van de Franse president Emmanuel Macron.
De eerste bevindingen van de coalitie worden in januari 2021 officieel gepresenteerd op het IUCN World Conservation Congress.

Julien Groues, algemeen directeur van AWS in Frankrijk:
‘Bij AWS streven we naar een zo milieuvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering. We willen in 2025 100 procent hernieuwbare energie gebruiken in heel Amazon, en ons uiteindelijke doel is geheel CO2-neutraal zijn in 2040. We kijken echter verder dan de doelstellingen voor ons eigen bedrijf. Volgens ons kan de kracht van AWS namelijk worden ingezet door transport- en logistiekbedrijven bij het versnellen van onderzoek en innovatie op het gebied van hernieuwbare energie en bij het nemen van doordachte beslissingen op basis van de analyse van grote gegevensverzamelingen. Wij stellen onze technologische expertise heel graag in dienst van de coalitie.’

Alexandre Bompard, bestuursvoorzitter en CEO van de Carrefour Group:
‘De voedseltransitie voor iedereen, Carrefours ”raison d'être”, is niet mogelijk zonder energietransitie. Wij zijn zeer gemotiveerd en hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarbij richten we ons op het bevorderen van schonere transportmiddelen en streven we naar het opzetten van een milieuvriendelijk voedseldistributiemodel van boer tot bord. We ondernemen actie binnen Carrefour zelf, maar de uitdagingen waar we voor staan zijn zo gigantisch en complex, dat ze alleen collectief kunnen worden opgelost. Deze coalitie is opgezet om oplossingen te vinden voor deze problemen waar de burgers achter kunnen staan en waarmee een nieuwe weg voor onze samenleving wordt uitgestippeld.’

Rodolphe Saade, bestuursvoorzitter en CEO van de CMA CGM Group:
‘Met het oog op de wereldwijde uitdagingen moeten we onze krachten bundelen om de energietransitie van de transport- en logistieke industrie te versnellen. Ik vind het geweldig dat elf wereldwijde ondernemingen, elk marktleider op hun eigen gebied, zich hebben aangesloten bij dit initiatief. CMA CGM stelt al zijn expertise en ervaring ter beschikking aan deze eerste grote wereldwijde brancheoverstijgende coalitie, die de steun geniet van de Franse president Emmanuel Macron. We staan allemaal klaar om concrete oplossingen te zoeken voor de korte, middellange en lange termijn.’

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, bestuursvoorzitter van Cluster Maritime Français:
‘Het CMF heeft meer dan 430 leden en brengt de expertise van het hele Franse maritieme ecosysteem in bij de coalitie voor de energie van morgen. Daarnaast bouwen we aan een visie voor 2050 over de milieu- en energietransitie in de maritieme industrie, in samenwerking met het Franse agentschap voor milieubescherming ADEME, met grote maritieme bedrijven (in de eerste plaats CMA CGM) en met alle leden van het CMF. In deze visie wordt de noodzakelijke inclusieve dynamiek geïdentificeerd en gecreëerd om bedrijven en regio’s te helpen bij de vereiste omslag op het vlak van economie, technologie en wetgeving.’

Jacques Ripoll, CEO van Crédit Agricole Corporate and Investment Bank:
‘Er is dringend behoefte aan wereldwijde maatregelen om de klimaatproblemen aan te pakken. De transportsector en alle belanghebbenden in de waardeketen hebben een leidende rol bij het boeken van vooruitgang op het vlak van technologie en milieu. ’Crédit Agricole CIB is wereldleider op het gebied van transportfinanciering, van schepen tot treinen, en we zijn bijzonder trots dat we de transportcoalitie en de toekomstige generaties mogen steunen op weg naar een betere en schonere toekomst.’

Jean-Pierre Clamadieu, bestuursvoorzitter van Engie:
‘De economische herstelplannen en de openbare en particuliere investeringen die voortkomen uit de coalitie zullen onze economie jarenlang vormen. Het is daarom essentieel dat we deze gelegenheid aangrijpen om de hele industrie, en met name de transportsector, sneller CO2-neutraal te maken. De coalitie die nu van start gaat, levert het bewijs dat oplossingen binnen handbereik zijn als we gecoördineerd samenwerken met de hele waardeketen. Oplossingen die in de nabije toekomst een aanwinst zijn voor onze bedrijven en voor de economie als geheel.’

Patrick Koller, CEO van Faurecia:
‘De doelstellingen van de coalitie weerspiegelen onze overtuigingen via ons project “CO2Neutral” en onze duurzame mobiliteitsstrategie. Wij streven er met name naar om al onze installaties uiterlijk in 2025 CO2-neutraal te maken met een wereldwijd programma voor besparingen en voor gebruik van energie zonder CO2-uitstoot. Met onze uitgebreide expertise op het gebied van waterstoftechnologie en -materialen zullen wij in de coalitie alles doen wat wij kunnen om de energietransitie in de transportsector te realiseren. Daarvoor zijn nieuwe technologische oplossingen nodig, en die komen er sneller als we open ecosystemen creëren en kennis delen.’

Florent Menegaux, bestuursvoorzitter van de Michelin Group:
‘De teams van Michelin zetten zich in voor een duurzamere mobiliteit. We werken samen met alle relevante partners, binnen en buiten het Movin’On-ecosysteem, om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en te stimuleren. Door zich aan te sluiten bij de coalitie voor de energie van de toekomst neemt de groep een nieuwe stap in deze richting. We willen deze gelegenheid aangrijpen om onze ervaring en expertise te delen, vooral op het gebied van vervoer op waterstof, en om de energietransitie in het vervoer te versnellen.’

Jean-Pascal Tricoire, bestuursvoorzitter en CEO van Schneider Electric:
‘Bij Schneider Electric staan we onze klanten bij op hun weg naar duurzaamheid, en zelf willen we ook CO2-positief worden. We zijn er trots op dat we deel uitmaken van de coalitie voor de energie van de toekomst. We zetten onze expertise op het gebied van digitale energie- en automatiseringsoplossingen graag in voor de energietransitie in de transportsector.’

Patrick Pouyanne, bestuursvoorzitter en CEO van Total:
‘Bij Total zetten we ons graag samen met de maatschappij in om in 2050 wereldwijd volledig emissievrij te zijn, voor alle productie en energieproducten die onze klanten gebruiken. We hebben ons aangesloten bij de coalitie voor de energie van de toekomst om mee te helpen aan een snellere ontwikkeling van tastbare energieoplossingen, in samenwerking met belangrijke partners. Zo willen we een rechtstreekse bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-voetafdruk van de transport- en logistieke sector.’

Jaakko Eskola, bestuursvoorzitter en CEO van Wärtsilä:
‘Wärtsilä blijft voorop lopen bij de transitie van de scheepvaart naar een schoner en duurzamer energiegebruik. We zetten in op de ontwikkeling van slimme technologieën, onderzoek naar alternatieve toekomstige brandstoffen en een holistische benadering om de scheepvaart en het havenwezen op alle vlakken efficiënter te maken, zodat er een slim mariene ecosysteem ontstaat. Kortom, we doen er alles aan om de CO2-uitstoot van het vervoer over zee te verminderen. We zijn dan ook trots dat we onderdeel zijn van deze coalitie, die perfect aansluit bij ons doel om een duurzame samenleving met slimme technologie mogelijk te maken.’ 

 
Over AWS
Al 14 jaar is Amazon Web Services 's werelds meest geavanceerde en omarmde cloudplatform. AWS biedt meer dan 175 volledig toegeruste diensten vanuit datacentra over de hele wereld. Miljoenen klanten, waaronder snelgroeiende start-ups, de grootste bedrijven en toonaangevende overheidsinstellingen, vertrouwen op AWS voor het functioneren van hun infrastructuur, om flexibeler te worden en kosten te besparen.

Over Carrefour Group
Met een veelzijdig netwerk van ongeveer 12.300 winkels in meer dan 30 landen is de Carrefour Group een wereldwijd toonaangevende levensmiddelendistributeur. In 2019 hebben meer dan 105 miljoen klanten over de hele wereld hun boodschappen gedaan bij Carrefour, en het bedrijf heeft een jaaromzet van 80,7 miljard euro behaald. Meer dan 320.000 medewerkers helpen mee om van Carrefour wereldleider te maken in de voedseltransitie voor iedereen, zodat iedereen overal elke dag toegang heeft tot hoogwaardig en betaalbaar voedsel.
Ga voor meer informatie naar  www.carrefour.com, of kijk op Twitter (@GroupeCarrefour) en LinkedIn (Carrefour)

Over CMA CGM
De CMA CGM groep, onder leiding van Rodolphe Saadé, is wereldwijd marktleider op gebied van transport en logistiek.
Met zijn 489 schepen is de groep actief in meer dan 420 havens op vijf continenten. In 2019 transporteerde het bedrijf bijna 22 miljoen TEU (twenty-foot equivalent units). Met CEVA Logistics, wereldleider op het gebied van logistieke diensten, handelt CMA CGM jaarlijks meer dan 500.000 ton luchttransport en 1,9 miljoen ton binnenlands transport af.
CMA CGM is voortdurend bezig met innovatie op gebied van scheepvaart, logistiek en binnenvaart voor zijn klanten.
CMA is actief in 160 landen via een netwerk van 755 agentschappen en 750 magazijnen. De groep heeft wereldwijd 110.000 mensen in dienst, van wie 2400 bij het hoofdkantoor in Marseille.

Over Cluster Maritime Français
Sinds 2006 bevordert het Cluster Maritime Francais (CMF) de Franse maritieme economie en levert het ondersteuning aan de belangrijkste spelers in de branche.
Het CMF bestaat uit 430 leden, waaronder reders, bedrijven op het gebied van scheepsbouw, scheepsuitrusting, onderhoud, reparatie en verbouwing van schepen, havens, visserij-exploitanten, fabrikanten, maritieme concurrentieclusters, de Franse marine, marien en oceanografisch onderzoek, watersport, yachting, onderwijs, scheepsbankiers, -makelaars, -verzekeraars, -classificatiedienstverleners enz.
Het CMF en de bedrijven die erbij zijn aangesloten zetten zich in voor de ontwikkeling van duurzame maritieme activiteiten.

Over Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit Agricole CIB is de tak voor corporate en investment banking van de groep Crédit Agricole, de bank die wereldwijd op de twaalfde plaats staat wat betreft Tier 1-kapitaal (The Banker, juli 2019). Bijna 8000 medewerkers in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika ondersteunen de klanten van de bank over de hele wereld om te voldoen aan hun financiële behoeften. Crédit Agricole CIB biedt grote zakelijke en institutionele klanten een uitgebreid assortiment aan producten en diensten op het gebied van kapitaalmarkten, investment banking, gestructureerde financiering, zakelijke bancaire dienstverlening en de internationale handel. De bank is een pionier op het gebied van klimaatfinanciering; met een compleet oplossingenpakket voor al zijn klanten is het bedrijf koploper in dit segment. Crédit Agricole CIB zet zich al jaren in voor duurzame ontwikkeling. In 2003 onderschreef het bedrijf als eerste Franse bank de Equator Principles. Sinds 2012 speelt Crédit Agricole CIB ook een voortrekkersrol op de markten voor groene obligaties door openbare transacties te regelen voor allerlei soorten uitgevers (supranationale banken, bedrijven, lokale overheden, banken). De bank heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van de Groene Obligatiebeginselen en de Sociale Obligatiebeginselen. Crédit Agricole CIB is een van de meest actieve banken op de markt voor groene obligaties, vertrouwend op de expertise van een toegewijd team voor duurzame financiering en op de sterke steun van alle bankiers.
Ga voor meer informatie naar:  www.ca-cib.fr

Over Engie
Onze groep speelt een wereldwijd toonaangevende rol op het gebied van koolstofarme energie en diensten. Ons doel ('raison d'être') is een actieve rol spelen bij de transitie naar een CO2-neutrale wereld door een lager energieverbruik en milieuvriendelijkere oplossingen, waarbij economische prestaties hand in hand gaan met een positief effect op mens en milieu. Wij vertrouwen op onze kernactiviteiten (gas, hernieuwbare energie, diensten) om concurrerende oplossingen te bieden aan onze klanten. Met onze 170.000 medewerkers, onze klanten, partners en belanghebbenden zijn we een gemeenschap van Imaginative Builders die zich dagelijks inzet voor een meer harmonieuze vooruitgang.
Omzet in 2019: 60,1 miljard euro. De Groep is genoteerd op de beurzen van Parijs en Brussel (ENGI) en is vertegenwoordigd in de belangrijkste financiële indexen (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) en niet-financiële indexen (DJSI World, DJSI Europe en Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Over Faurecia
Faurecia is opgericht in 1997 en is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wereldwijde auto-industrie. Met bijna 300 vestigingen, waaronder 30 R&D-centra en 115.500 werknemers in 37 landen, is Faurecia wereldwijd toonaangevend op zijn vier vakgebieden: stoelen, interieurs, Clarion Electronics en schone mobiliteit. Faurecia richt zich met zijn technologische strategie op ontwikkelingen op het gebied van de cockpit van de toekomst en duurzame mobiliteit. In 2019 realiseerde de  
groep een omzet van 17,8 miljard euro. Faurecia staat genoteerd aan de beurs Euronext Paris en maakt deel uit van de CAC Next 20-index.
Ga voor meer informatie naar:  www.faurecia.com

Over Michelin
Michelin, leider binnen de bandensector, heeft de ambitie om de mobiliteit van klanten op duurzame wijze te verbeteren. Daartoe produceert en verkoopt de Groep banden die zijn afgestemd op hun behoeften en gebruikswijzen, alsmede diensten en oplossingen om mobiliteit nog efficiënter te maken. Michelin heeft ook een aanbod waarmee klanten tijdens hun reizen unieke momenten kunnen beleven. Verder ontwikkelt Michelin hightech-materialen voor allerlei industrieën. Michelin, waarvan het hoofdkantoor zich in Clermont-Ferrand (Frankrijk) bevindt, is aanwezig in 170 landen, biedt werk aan 127.000 mensen en beschikt over 69 bandenfabrieken die in 2019 samen circa 200 miljoen banden produceerden. (www.michelin.com)

Over Schneider Electric
Bij Schneider zijn we van mening dat toegang tot energie en digitale middelen een fundamenteel mensenrecht is. We stellen iedereen in staat om optimaal gebruik te maken van hun energie en middelen, zodat Life Is On altijd en overal voor iedereen geldt.
Wij leveren digitale energiebeheer- en automatiseringsoplossingen voor efficiëntie en duurzaamheid. Wij zetten toonaangevende energietechnologieën, realtime automatisering, software en services om in geïntegreerde oplossingen voor woningen, gebouwen, datacenters, infrastructuur en industrieën.
Wij zetten ons in om de oneindige mogelijkheden te ontketenen van een open, wereldwijde, innovatieve gemeenschap die gepassioneerd is door onze waarden van zinvolle doelen, inclusiviteit en empowerment.

Over Total
Total is een breed energiebedrijf dat brandstoffen, aardgas en koolstofarme elektriciteit produceert en op de markt brengt. Al onze 100.000 medewerkers zetten zich in voor betere energie die betaalbaarder, betrouwbaarder en schoner is én toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen. We zijn actief in meer dan 130 landen en het is onze ambitie om de grootste te worden in verantwoorde energie.

Over Wärtsilä
Wärtsilä is marktleider op het gebied van geavanceerde technologieën en totaaloplossingen voor de hele levenscyclus voor de maritieme en energiemarkt. Duurzame innovatie en integrale efficiëntie staan voor Wärtsilä aan de basis van het optimaliseren van de milieuvriendelijke en economische prestaties van schepen en energiecentrales van zijn klanten. In 2019 bedroeg de netto-omzet van Wärtsilä 5,2 miljard euro met ongeveer 19.000 medewerkers. Het bedrijf is wereldwijd actief op meer dan 200 plekken in meer dan 80 landen. Wärtsilä is genoteerd aan de Nasdaq Helsinki.

* * * * *

Total Contactgegevens 
Media Frankrijk: +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress
Media Nederland: Yvonne Hoddenbach l  070 512 9637 l yvonne.hoddenbach@total.com  
Ter informatie
Dit persbericht, waaraan geen juridische conclusies mogen worden ontleend, is uitsluitend bedoeld ter informatie. De entiteiten waarin TOTAL S.A. direct of indirect investeringen aanhoudt, zijn afzonderlijke juridische entiteiten. TOTAL S.A. is niet aansprakelijk voor hun handelingen of nalatigheden. In dit document wordt soms gemakshalve gebruikgemaakt van de termen ‘Total’ en ‘Total Groep’ als algemene verwijzing naar Total S.A. en/of haar dochterondernemingen. Evenzo kunnen de woorden ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ worden gebruikt om te verwijzen naar dochterondernemingen in het algemeen of degenen die daar werkzaam zijn.
Dit document kan toekomstgerichte informatie en verklaringen bevatten die zijn gebaseerd op een aantal economische gegevens en uitgangspunten in een bepaalde economische, concurrentiële en gereglementeerde omgeving. Deze kunnen in de toekomst onjuist blijken en zijn afhankelijk van een aantal risicofactoren. Noch Total S.A., noch haar dochterondernemingen, zijn verplicht toekomstgerichte informatie of verklaringen, doelstellingen of trends zoals genoemd in dit document publiekelijk bij te werken naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of andere factoren.